Oldalak

2017. március 18., szombat

Szívesen bevezetek kezdő vagy már hasonló élményt szerzett hölgyet vagy lányt az enyhébb vagy szigorúbb elfenekelés rejtelmeibe nyugodt körülmények között, maximális odafigyeléssel, türelemmel és diszkrécióval. Kölcsönös szimpátia esetén komoly párkapcsolat is elképzelhető. Független vagyok. 

Email: charlie1162@gmail.com

üdv.: Charlie

A BDSM-kedvelők személyiségjegyeiSok laikus feltételezi, hogy a BDSM-gyakorlók, beleértve a spanking-kedvelőket is valamilyen mentális zavarral küzdenek. Örvendetes, hogy az utóbbi időben egyre több olyan kutatási eredmény lát napvilágot, amelyek egyértelműen cáfolják ezt a feltételezést. Ezek közül most egy holland kutatópáros 2013-ban publikált vizsgálatának eredményeit mutatom be: Andreas A. J. Wismeijer – Marcel A.L. M. van Assen (2013) Psychological Characteristics of BDSM Practitioners (A BDSM-gyakorlók pszichológiai jellemzői). Journal of Sexual Medicine. May 2013 

A szerzőpáros a BDSM kedvelők személyiségjegyeit hasonlította össze átlagos szexualitású emberek csoportjával. Ez utóbbit nevezzük kontrollcsoportnak. A kérdőíves vizsgálatban a BDSM orientációjú válaszadókat egy holland BDSM fórumról toborozták (902 személy), míg a kontrollcsoport tagjait egy népszerű holland női magazin olvasói közül és egy olyan honlapról, amelyen a látogatók a titkaikat oszthatják meg (434 személy). A kontrollcsoportból kizárták azokat, akik vonzalmat mutattak a BDSM felé. 


Az összehasonlítás a vizsgált személyiségjegyek tekintetében a BDSM kedvelőiről festett kedvezőbb képet. Általánosságban véve, a BDSM csoport extrovertáltabb, nyitottabb az új dolgokra, lelkiismeretesebb, kevésbé neurotikus, jobban viseli a visszautasítást, biztosabban kötődik a hozzá közelállókhoz, valamint boldogabbnak ítéli meg az életét, viszont kevésbé tapintatos másokra, mint a kontrollcsoport. 

A BDSM-csoportot további három alcsoportra osztották: 

  1. Dom 
  2. Szub 
  3. Switch
Az egyes csoportok vizsgálata a következő eredményeket hozta:
  • Nyitottság az új dolgokra: Mind a három BDSM csoportra jellemző, hogy nyitottabbak az újdonságokra, a kísérletezésre, mint a kontrollcsoport. 
  • Lelkiismeretesség: Ez a személyiségjegy az önfegyelemre vonatkozik és két fő aspektusa van. Az egyik a szabályok követése, a másik pedig az ambiciózusság. A domok és szubok e személyiségjegy tekintetében magasabb pontszámokat értek el, mint a kontrollcsoport, viszont a switchek nem. 
  • Tapintat: Ez a személyiségjegy arra utal, hogy az egyén általában mennyire kellemes személyiség és mennyire tapintatos másokkal szemben. Aki e személyiségjegy tekintetében alacsony pontszámokat ér el, az általában realista, gyakorlatias észjárású, szeret irányítani és kevésbé törődik azzal, hogy mások hogy érzik magukat. A szubok és a switchek nem különböztek a kontrollcsoporttól, míg a domok itt alacsonyabb pontszámokat értek el.
  • Extrovertáltság: Ez a személyiségjegy arra utal, hogy az egyén mennyire szeret emberek között lenni, kimozdulni, keresi-e az izgalmakat. Érdekes módon, a szubokról derült ki, hogy extrovertáltabbak, mint a kontrollcsoport. 
  • Neurotikusság: Ez a személyiségjegy a negatív emóciókat foglalja magában, mint például a szorongás, a félelem, a szégyenérzet, a bűntudat stb. A domok jóval kevésbé bizonyultak neurotikusnak, mint az összes többi csoport. Kevésbé tartanak az elutasítástól és kevésbé van szükségük arra, hogy mások elfogadják őket, mint a szubok vagy a kontrollcsoport. A domok szintén magasabb pontszámot értek el a boldogság tekintetében, mint a többi csoport. A szubok és a switchek nem különböztek a kontrollcsoporttól.
Tehát összességében a domok kevésbé hajlamosak a neurózisra, míg a szubok extrovertáltabbak, a switchek pedig jobban hasonlítanak a kontrollcsoportra a vizsgált személyiségjegyek tekintetében.

2017. február 12., vasárnap

Zen-spanking

Jesse Thomas-Hallról úgy tartják, hogy ő a Zen-spanking megálmodója. A Zen a buddhizmusból jön, nyugalmat, békét, megvilágosodást jelent. Szóval Thomas-Hall ötvözte a fenekelést a tantrával.  A tantra főképpen a jing jegyeit viseli magán, holisztikus, míg a BDSM inkáb jang, mivel roppant intenzív. A Zen-spanking nem sokban tér el a sokak kedvenc BDSM praktikájától, ami nem más, mint a jól ismert régimódi elfenekelés. A különbség az, hogy a felek nagyobb hangsúlyt helyeznek a kapcsolatukra.

De hogy is működik a Zen-spanking? Mielőtt a fenekelés elkezdődik, Thomas-Hall némi előjátékot javasol: a partnerek egymás szemébe néznek, meditációt és légzőgyakorlatokat végeznek; ez segít abban, hogy a megfelelő kapcsolat, energia kialakulhasson a fenekelt és a fenekelő között. A Zen másik ismertető jegye, hogy míg a BDSM hatalmi játék, a domináns fél irányítja az alárendeltet, addig a Zen-fenekelésre pont az ellenkezője igaz. A fenekelőnek azt kell tennie, amit a fenekelt mond. A fenekeltnek lehetősége nyílik megváltozott tudatállapotok átélésére, ebben segít neki a fenekelő. Így a fenekelt eljuthat az orgazmusig is hagyományos szexuális aktus nélkül. Van akiben elfojtott emóciók kerülnek a felszínre, amelyektől így megszabadulhat. 


Mikor a fenekelés véget ér, akkor következik az utójáték, amit a Zen-spankingben utógondozásnak hívnak, vagyis a fenekelő 10-15 percig öleli, simogatja a fenekeltet, és közben együtt reflektálnak a történtekre. 


A Zen-spankinget Ausztrália legnagyobb tantra fesztiválján mutatták be 2017. január 22-24 között.

Aki többet szeretne tudni a Zen-spankingről, látogassa meg a következő linkeket. 2016. október 9., vasárnap

Elfenekelés és kulturális szkriptek

Az erotikus elfenekelés vagy tágabb értelemben az erotizált testi fenyítés mondhatni egyidős az emberiséggel. Több száz éve nyűgözi le az embereket, köztük a művészeket, a filozófusokat és a szexológusokat is, bár a mai napig nem sikerült egyértelmű tudományos magyarázatot találni arra, hogy miért is jó az elfenekelés annak, aki adja, és annak is, aki kapja. 

Az elfenekelés erotizálása óhatatlanul az egyetemes szexuális kultúra részévé vált.

Tarquinii ősi városállama az etruszk civilizáció bölcsője, amely Olaszország területén helyezkedett el időszámításunk előtt kb. 800-ig, utána pedig időszámításunk előtt a 4. században beleolvadt a Római Birodalomba. 1960-ban Carlo Maurilio Lerici számos megrongálódott freskót is talált a város sírkamráiban, amelyek bokszolókat, erotizált női táncosokat ábrázoltak. A Korbácsolás sírkamrájában egy olyan műre lelt, amely egy pucér női alakot ábrázolt, ahogy éppen egy mosolygó szakállas férfi csípőjét fogja, míg egy másik fiatal férfi a nő fenekét veri hátulról – ez az első ismert emlék az erotikus elfenekelés témaköréből. 

A Kama Sutra írója, Vātsyāyana is szól a fenekelés szexuális aktusáról, többek között a fenekelő által alkalmazott négyféle kéztartásról, a fenekelt hatféle pozíciójáról, valamint a nyolcféle hangról, amit a fenekelt hallathat. 

Sigmund Fraud, a pszichoanalízis atyja, a felnőttkori szadomazochista orientációt a gyermekkori elfenekeléssel hozta összefüggésbe. 


A Szürke 50 árnyalata című könyv minden hiteltelensége és számos gyengesége ellenére véghez vitte azt figyelemre méltó tettet, hogy a BDSM-szexualitást, és ezzel együtt a fenekelést, a szexuális kultúra fősodrába helyezte, ezzel mintegy normalizálta az általában deviánsnak ítélt szexuális viselkedést. 

Az erotizált elfenekelést tudományos szempontból mindeddig kevés kutató vizsgálta. Az egyik 2006-ban született tanulmány Dr. Rebecca Plant nevéhez fűződik, aki az Ithaca Egyetem Szociológia Tanszékének oktatója. A cikk címe Sexual Spanking, the Self, and the Construction of Deviance (Szexuális elfenekelés, az egyén, és a deviancia természete).

Plante 25 adatközlővel készített interjúkat egy spanking összejövetelen. Véleménye szerint az elfenekelés iránti vonzalmat nem lehet egyetlen okra visszavezetni. Azt is fontos figyelembe venni, hogy az elfenekelés igen széles repertoárt ölel fel. Van, aki azt szereti, ha szex közben rácsapnak a fenekére, van aki pedig azt, ha a fotelra hajolva fenekelik el egy nádpálcával. Aki szereti, ha szex közben megcsapkodják a fenekét, nem biztos, hogy jó néven venné, ha egy nádpálcával csapnának rá.

Plante egyik következtetése, hogy a BDSM praktikákra jellemző kötözéstől, különféle kínzásoktól és egyéb játékoktól eltérően, az erotikus elfenekelést sokan kipróbálják olyanok is, akik egyébként nem azonosítják magukat BDSM-közösséggel.

Plante kutatása a kulturális, szubkulturális és interperszonális szkripteken alapul. A szexuális szkriptek elméletét az 1970-s években dolgozta ki John Gagnon és William Simon. 


A szkriptek felfoghatók olyan forgatókönyveknek is, amelyek előírják, hogy az egyén hogyan viselkedjen az adott szituációban. A kulturális szkriptek az adott nemzet szintjén határozzák meg a viselkedési mintákat, a szubkulturális szkriptek a helyi kultúra, etnikum vagy vallási csoport elvárásait fogalmazzák meg, míg az interperszonális szkriptek a másokkal folytatott interakciókat határozzák meg. A szexuális szkriptek is hasonlóképpen működnek, vagyis meghatározzák, hogy egy adott közegben mi számít elfogadottnak, és mit tartanak a normától eltérőnek. A kulturális szkriptek a legtöbb modern kultúrában a heteroszexualitást írják elő. Minden ettől eltérő viselkedést deviánsnak tartanak.  A szexuális fenekelés eltér a normától. Ennek ellenére sokan gyakorolják, tehát létezik egy ehhez kapcsolódó szkript is, amely azonban háttérbe szorul az általánosan elfogadott heteroszexuális szkripttel szemben. Ebből tehát arra következtethetünk, hogy szexualitás, bár biológiai alapú, részben szkriptek alapján tanult viselkedési forma. Plante arra a következtetésre jutott, hogy azok a férfiak, akik szeretnek fenekelni, már gyermekkoruk óta élnek együtt ezzel a vággyal, vagyis az érdeklődés lehet biológiai-genetikai alapú, míg a nőknél a fenekelés iránti vágy inkább a partner hatására alakul ki.

A szexuális szkriptek változhatnak az ember élete során, sőt bizonyos szkriptek adaptálhatók az egyén számára. A szexuális elfenekelés iránti vágy bizonyos esetekben tekinthető az egyén szexuális adaptációjának, amely a másokkal folytatott interakciók, az intrapszichikus (személyiségen belüli), valamint az interperszonális szkriptekben történt változások során alakul ki.

Plante azt is kifejti, hogy nem csak egyféle elfenekelés szkript létezik. Az elfenekelés spektruma igen széles, különbséget kell tenni azok között, akik fenekelni szeretnek, és akik kapni szeretik az elfenekelést. Ennek megfelelően létezik domináns és szubmisszív szkript. Ebben a felosztásban fontos szerepet játszik a szexuális orientáció, a biológiai nem és a személyiség. Bár az elfenekelés során a különböző ütések egy egész sor szexuális reakciót váltanak ki, az elfenekelés egy nagyon tág fogalom, ami azt jelenti, hogy nem minden formája adja ugyanazt az élvezeti értéket.

A fentiekből is látszik, hogy a szexualitás egy igen komplex jelenség, többféle komponensből tevődik össze, részben biológiai, részben szkriptek útján tanult viselkedési forma, amely életünk során változhat is. A lényeg, hogy ne érezzük magunkat kellemetlenül azért, amit szeretünk, vagy éppenséggel azért, amit nem.


2016. szeptember 16., péntek

Gondolatok Jillian Keenan Sex with Shakespeare című könyvéből

Annyira tetszett Jillian Keenan könyve, hogy kétszer is elolvastam, és nem tudom megállni, hogy néhány gondolatot ne tegyek közkinccsé azok számára, akiknek nem volt alkalmuk megismerkedni eme gyöngyszemmel.

Idézetek

"Az elfenekelés nem a szexuális életem része, hanem a szexuális életem. [...] Ez a fétis nem valami olyasmi, amit néha élvezek, hanem a fétis én magam vagyok." (9. old.)

"A fétist nem választás kérdése." [...] Az identitásunk része, nem csak egy tevékenység." (10 old.)

"Az elkötelezettségem a béke, a nők jogai, a nemek közötti egyenlőség és az erőszakellenesség iránt annyira abszurdnak tűnt a fétisem sötét és rémisztő világa mellett". (11. old.)

"Rájöttem, hogy a spanking-kedvelők számára a sírás olyan, mint az orgazmus - kívánatos, de nem mindig  jön el" (71. old.)

"Téves az a képzet, hogy a BDSM (vagy esetemben az elfenekelés) csak az előjáték egyik formája. Az elfenekelés olyan mint a tánc vagy a masszázs: lehet erotikus, de nem mindig. Csak akkor szexuális, ha úgy akarjuk." (76. old.)

Ha az elfenekelés a vacsora, akkor a szex a desszert. Desszertet pedig nem biztos, hogy minden étkezés után kívánok." (76. old.)

"A pszichiátria csúfos szégyent vallott a szexualitás megítélésében. Valamikor a homoszexualitást is mentális zavarnak tartották, csakúgy mint a maszturbálást." (78. old.)

"Soha nem értettem, miért van az, hogy a fájdalom elviselése valamilyen sportcél elérése érdekében a mentális erő elismerését jelenti, míg a szexuális indíttatású fájdalmat mentális zavarként bélyegzik meg." 104. old.) 

"Alig van olyan könyv, TV-műsor vagy film, amely a hozzánk hasonló embereket és kapcsolatokat egészséges, pozitív fényben tüntetné fel." (219 old.)

"A fétisem szempontjából a biológiai nem lényegtelen. A hagyományos értelemben vett fizikai vonzalom sem fontos. Sőt még a szex sem fontos." (276. old.)

Érdekes gondolatok, lehet kommentálni, egyetérteni vagy vitatkozni. Akár itt a blogon, vagy nekem emailben elküldeni, amit kérésre kiteszek a blogra: charlie1162@gmail.com        

2016. augusztus 5., péntek

2016. augusztus 2., kedd

Film: Submission (2016)A 2016-os vadonatúj sorozat a gyönyörű, de kielégületlen főhősnő, Ashley szexuális ébredését követi nyomon, aki ráunva önelégült barátjával folytatott unalmas szexuális életére, egy hirtelen ötlettől vezérelve, egyik barátnőjéhez költözik egy látszólag szokványos, de szexuális energiával túlfűtött amerikai kisvárosba. Itt akad a kezébe Nolan Keats „Rabszolga” című könyve. Mr. Keats-szel kötött ismeretsége egy BDSM szerelmi háromszögbe sodorja, amely egyszerre erotikus és veszélyekkel teli, és ahol a fantázia már nem csupán papírra vetett betű, hanem maga a szédítő, mindent felemésztő valóság.A sorozat első évada 6 rövid, egyenként kb. 25 perces részből áll, így egy este végig lehet nézni. A műfaját tekintve vígjáték és szoft BDSM-pornó keveréke. Egyrészről hajaz a "Szürke 50 árnyalatára" azzal a különbséggel, hogy talán jobban megragadja a BDSM lényegét, vagy legalábbis nem mentális zavarként állítja be, mint ahogy ezt megszoktuk már a populáris kultúrában. Az alkotók a BDSM erotika minden aspektusát szerették volna bemutatni, ezzel sokat akartak markolni, de valójában keveset fogtak, mivel így a történet kissé hiteltelenné válik. Nem túl életszerű, hogy ugyanazok a szereplők a BDSM minden árnyalatára nyitottak: van itt elektroszex, csipeszek, korbácsolás, fenekelés, szembekötés, fóliázás stb – persze mindenből csak nagyok keveset és lightosat kapunk. Másrészről talán picit hasonlít a "Szex és New York" mára már klasszikussá vált sorozatára azzal a különbséggel, hogy itt minden a szexualitás körül forog. A sorozat életszerűségét még az is tompítja, hogy gyakorlatilag nincs olyan karakter, aki nem leszbikus vagy BDSM-rajongó, de leggyakrabban mind a kettő.  A rövid részek és a szokatlanul rövid évad hátránya, hogy történet túl egyszerűnek tűnik, az események túl gyorsan követik egymást, a BDSM tapasztattal nem rendelkező hősnő túl könnyen adja meg magát a kísértésnek. A karakterekben nincs megfelelő mélység, az utolsó rész végén a csattanó számomra rosszul előkészített, ezért erőltetett.
Mindezek ellenére a szokványostól eltérő, átlagosan szórakoztató sorozatról van szó. Szóval, aki unja már a "Dr. Csont", "Castle", "CSI" stb. soha véget nem érő folyamait, annak felhőtlen nyári kikapcsolódás lehet a "Submission" sorozat. Nem tudom Magyarországra behozzák-e, de a Google-ben rákeresve nagyon sok helyről letölthető, vagy nézhető akár online is magyar felirattal, bár ez utóbbi nem sikerült túl jól. A fordítót nem zavarta, hogy elég gyakran a szó szerinti fordítás miatt teljesen értelmetlen a dialógus, de ahogy a szólás is tartja, ajándék lónak ne nézd a fogát.

Örömmel fogadok egyéb véleményeket a sorozatról, illetve más filmajánlókat, amelyeket a blogon is megosztok az olvasókkal: charlie1162@gmail.com.      

2016. május 22., vasárnap

Könyvajánló: Sex with Shakespeare

Jillian Keenan szabadúszó iró-újságíró, aki olyan színvonalas lapokban publikál mint például The New York Times, a New Yorker, a Washington Post stb., most emlékirataival rukkolt elő: (Sex with Shakespeare: Here is much to do with pain, but more with love – Szex Shakespeare-rel, sok hűhó a fájdalomért, de még több a szerelemért), amelyben arra tesz kísérletet, hogy Shakespeare műveinek segítségével megfejtse saját szexuális identitását, amelyet elsősorban a fenekeléshez való vonzódásában határoz meg. Shakespeare 14 drámájában a szerelem és a szexualitás megannyi megjelenési formáját tárja fel a vágyakozástól egészen a különböző fétisekig és szexuális fantáziákig. A Szentinvánéji álomban rámutat Heléna szexuális mazochista hajlamára, a Machbetben a kriminalizált szexuális identitás és a magánélet sötét oldala kerül a felszínre, a Makrancos hölgyben a dominancia és a szadomazochizmus gyökereit fejti fel, míg a Lear királyban a királyt mint szexuális ragadozót leplezi le. A könyv megjelenése után a Playboy magazin készített vele interjút, amelynek néhány részlete alább olvasható.

Mi az, amit a legtöbb ember nem ért a fétisekkel és parafíliával kapcsolatban?

Az emberek még azt sem értik, hogy a BDSM- közösség nem egységes, hanem többféle BDSM- közösség létezik. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a BDSM egy fa, amelynek számtalan ága van. Az ágak közül néhány nem áll semmilyen kapcsolatban egymással. Van néhány közös vonás, de ahogy a könyvben is írom, az hogy én is a BDSM-fán lakom, még nem jelenti azt, hogy, hogy pl. a tömlöc megfelelő hely számomra. A BDSM-fa nem minden ágán érzem jól magam.

Van még más is, amit az emberek nem értenek?

A BDSM-mel és a fétissel kapcsolatban az a legnagyobb félreértés, hogy ez csak valamiféle fűszer a szexhez vagy pedig előjáték. A spanking közösségben a szex majdhogynem lényegtelen. Nem azért vágyom a fenekelésre, hogy felizgasson vagy hogy utána szexeljek. A fenekelést és a szexet szeretem teljesen külön kezelni. Ahogy a könyvben is írom, az elfenekelés számunkra olyan, mint a tánc vagy a masszázs – lehet erotikus, lehet, hogy szex követi, de ez nem szükségszerű. Ez sokakat meglep. Ha elmegyek a masszőrhöz, senki nem lepődik meg azon, hogy nem fekszem le vele. Mindenki tudja, hogy a masszázs nem szexuálisan, hanem fizikailag esik jól, ellazít és segít levezetni a stresszt. Ugyanilyen az elfenekelés is. Lehet erotikus, de nem szükségszerűen. Ugyanez vonatkozik a BDSM egyéb területeire. Ez az érdeklődés nem feltétlenül szexuális igény.

Azt írod a könyvben, hogy a fétis nem választás kérdése, hanem szexuális orientáció, az identitásod része. Elmondanád mit jelent az, amikor azt írod, hogy az elfenekelés megszállottja vagy?

Az elfenekelés az életemben azt a helyet foglalja el, amit a szex mások életében. Soha nem fantáziálok szexről. Elfenekelésről fantáziálok. Gyermek-koromban soha nem érdekeltek a szexjelenetek a filmekben vagy a tévéműsorokban. Teljesen közömbös voltam a szexualitás ábrázolása iránt. Az elfenekelés ábrázolása azonban felkeltette a figyelmemet. Ezért vallom azt, hogy a spanking az én szexuális orientációm.

Szerinted populáris kultúrában félreértelmezik a fetisizmust?

Szerintem sokan félreértik, és ebben nagy szerepe van annak, hogy a populáris kultúra a BDSM-et valamilyen gyermekkori traumával hozza összefüggésbe. Ez az értelmezés nemcsak téves, de minden tudományos alapot nélkülöz. Számos tanulmányban vizsgálták ezt a kérdést, és nem találtak ok-okozati összefüggést a parafíliák és a gyermekkori trauma között. Továbbá ez nagyon káros rám és a hasonló érdeklődésű emberekre nézve, mert az üzenete nem mást, minthogy valahol félresiklottunk és kezelni kell minket.  

Hogyan lehetséges, hogy Shakespeare drámái segítettek abban, hogy felfedezd és jobban megértsd saját szexuális identitásod?

Azt hiszem, hogy a shakespeare-i kánon annyira mély és gazdag, hogy akárki megtalálhatja magát benne. Ahogy ő maga is mondta, egy életmű olyan mint a határtalan óceán. Minél jobban beleásod magad, minél jobban harcolsz a szöveggel, annál többet kapsz tőle. Bárki megtalálhatja magát és szexuális identitását Shakespeare műveiben, ugyanis a drámáiba szőtt emberi identitások spektruma olyan hatalmas, hogy mindannyian benne vagyunk valahol, csak meg kell keresnünk magunkat.    

Van egy jelenet a könyvben, amelyben a partnereddel amiatt aggódtok, hogy valaki, aki az ablakon keresztül meglátott titeket, családon belüli erőszakként értelmezheti az egyetértésen alapuló szexuális aktust. Vannak-e a fétisednek társadalmi aspektusai?

Ahogy a könyvben is írom, nagyon megijedtem attól, hogy az az nő, aki meglátta az ablakon keresztül, hogy a volt barátom fenekel, kihívja a rendőrséget. Nem hívta ki. Mikor rendeztem a gondolataimat, rájöttem, hogy hívnia kellett volna. Nem tudhatta, hogy ami történik, az egyetértésen alapul. Valójában nagyon szomorú, hogy nem hívta a rendőrséget, mert amit látott, az családon belüli erőszak is lehetett volna. Nem tudhatta. Ekkor még arról győzködtem magam, hogy a magánéletem csak rám tartozik, és nem kell senkinek sem felfednem a fétisemet. Ekkor még a barátommal is elhitettem, hogy az ő örömét szolgálja, pedig saját magam miatt tettem, de még neki is szégyelltem bevallani, mennyi örömet szerez nekem ez az élmény.

Mennyiben változtál azóta?

Mindent elkövettem annak érdekében, hogy meggyőzzem magam, hogy a magánéletem csak rám tartozik. De mikor az a nő meglátott minket az ablakon keresztül, és nem hívta a rendőrséget, az volt a pillanat, amikor elgondolkoztam a feminista mozgalom elméletén, mely szerint a magánügy akár közügy is lehet. Most azt vallom, hogy ami a magánügyem, az közügy is. Az egy nagyon jelentőségteljes pillanat volt, mert akkor tettem meg az első lépést azon úton, amely odáig vezetett, hogy felfedtem magam ország-világ előtt.

Lehetsz-e feminista, miközben arra vágysz, hogy egy férfi uralkodjon rajtad?

Először lelkiismeret-furdalásom volt, mert az identitásom konfliktusba került a nemek közötti egyenlőségről vallott nézeteimmel, mivel az a fétisem, hogy nőként alárendeljem magam a férfinek. A fétisem felülírja a biológiai nemet. Engem a fenekelés vonz, a fenekelő neme pedig nem fontos. Az identitásomat nem választottam, hanem velem született és egész életemben elkísér. Így nem tudom elfogadni azt, hogy egy velem született dolog miatt ne képviselhessem a nemek közötti egyenlőség ideológiáját. Hiszek a nemek között egyenlőségben, de szeretnék önazonos is maradni.

Milyen volt megírni ezt a könyvet a szexuális identitásodról, amelyet olyan sokáig titokban tartottál?

Bár nem ez volt első alkalom, hogy a fétisemről írtam, ez volt az első alkalom, hogy ennyire részletesen és nyíltan írtam róla. Először írtam őszintén és provokatívan arról, hogy a gyermekkori élmények milyen hatással voltak a kialakulóban lévő szexuális identitásomra. Egy héttel ezelőtt sem volt még, hogy magamba roskadva ültem a Hudson folyó partján, és annyira féltem, hogy szinte még levegőt sem kaptam. Még mindig félek. Félek attól, hogy a könyv milyen hatással lesz a karrieremre, a magánéletemre. Félek a gyűlölködő levelektől. De azért írtam meg, mert azt gondolom, megéri. Előfordul, hogy a legértékesebb dolgok a legriasztóbbak.  


Az interjú teljes terjedelmében elolvasható angolul itt.


2016. május 13., péntek

Chicago Sun-Times 1960

"Mi lehet a baj egy olyan férjjel, aki valamilyen mondvacsinált okból havonta kétszer elfenekeli a feleségét?" - egy olvasói kérdés Ann Landers rovatából.

2016. május 6., péntek

A filmtörténet legszexisebb jelenete

A Lovefilm, amely egy jelentős európai DVD-kölcsönző cég felmérést végzett, arra kérdésre keresve a választ, hogy melyik a legszexisebb jelenet a filmtörténetben. 120,000 válaszadó véleménye alapján a jeles címet a Titkárnő (Secretary, 2002) fenekelős jelenete nyerte el. Az egyik kedvenc filmem. A szereplők minimum Oscart érdemelnének.

2016. április 22., péntek

Spanking étterem Las Vegasban

A Heart Attack Grill étterem Las Vegasban arról híres, ha vendég nem eszi meg a hatalmas méretű hamburgerét, akkor a pincérlányok elfenekelik. A felszolgálók nővér uniformist, a vendégek pedig kórházi ruhát viselnek, ezzel stílusosan utalva az étterem nevére.2016. április 1., péntek

Maggie Gyllenhaal

Maggie Gyllenhaal 

a híres Titkárnő (Secretary, 2002) című film sztárja egy fehérnemű reklámkampányban.Fenekelés a reklámban

Így jár az asszony, ha nem a megfelelő kávét vásárolja, legalábbis a reklám szerint...

Nemi diszkrimináció!

Botrányos fenekelős hirdetések.

A dél-afrikai Ügyvédek Kamarája tiltakozását fejezte ki a Young Designer Emporium cég reklámkampányával szemben, amelyben nőket fenekelnek el és zúzódások is maradnak.

A ’Vadonatúj klassz divat’ nevet viselő kampányt a cég üzleteiben és az interneten mutatták be. Az Ügyvédi Kamara nemi diszkriminációval foglalkozó bizottságának állásfoglalása szerint a reklámkampány nem tolerálható egy olyan országban, ahol a törvényhozók mindent megtesznek azért, hogy a nők és a gyermekek bántalmazásának minden formájának mindörökre véget vessenek.

A Kamara elnöke a következőket nyilatkozta: „A reklám igen nagy hatással bíró médium és a reklámozók által közvetített üzenetek célja, hogy megváltoztassa a fogyasztók gondolkodásmódját.”

Sam Coleman, a YDE cég kreatív igazgatója szerint itt nem egyetlen hirdetésről volt szó, hanem egy egész kampányról az üzletek kirakataiban és a honlapjukon, amellyel a fogyasztókat kívánták megcélozni. „Nem kell a kampányt komolyan venni, minthogy mi sem vesszük komolyan a reklámjainkat,” nyilatkozta. Véleménye szerint a képen nem látható zúzódás, csupán enyhe pirosság. „A kampányban egyébként nemcsak nőket, hanem férfiakat is elfenekelnek. Meglepő, hogy senki nem tiltakozik a férfiak elfenekelése ellen. Coleman hangsúlyozta, hogy a hirdetések nem erőszakos jeleneteket ábrázolnak.


A kampány néhány hete kezdődött és idáig csak elenyésző számban kaptak kifogásokat. „Ha sokan reklamálnak, akkor majd leállítjuk a kampányt,” nyilatkozta Coleman. „A nők alkotják a legnagyobb célcsoportunkat. Miért akarnánk megsérteni őket?” vetette fel Coleman.

(News24.com, 2005, március 8)

(Brand Spanking New Fashion volt a kampány angol elnevezése – kb. Vadonatúj, klassz divat; a spanking itt egy szójáték, ugyanis két dolgot jelent: ’fenekelés’ és ’klassz’, így nem igazán lehet jól magyarra fordítani)


Szóval ez a hirdetés botrányos.

Ez a hirdetés viszont teljesen rendben van.

Van Heusen ingek

Bizonyára sokak számára ismerős az alábbi hirdetés felső képe, ugyanis számos spanking oldalon és a blogon feltűnik. De talán kevesebben tudják, hogy ezzel valójában férfiinget reklámoztak. Mind a három rész központi témája a dominancia valamilyen formája. Néha-néha a reklámszakmában feltűnnek ilyen típusú hirdetések, ugyanis egy fenekelős jelenetre mindenki felfigyel, az is, akinek tetszik és az is, akinek nem. Gyanítom, hogy a 60-as, esetleg 70-es évekből származik, aki pontosabban tudja, kérem írja meg.